Now showing items 1-20 of 515

  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   فاطمه, فرهادی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, 1397)
   مقدمه و هدف: ارائه خدمات غیرضروری در نظام‌های سلامت شایع، هزینه‌بر و حتی مضر است و پیشگیری از این‌گونه خدمات و ارائه خدمات ضروری می‌تواند تأثیرات زیادی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات داشته باشد. آگاهی از نگرش پزشکان ...
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )
  • 

   (, )