Show simple item record

dc.contributor.authorمیرزایی, آرزو
dc.date.accessioned2019-11-27T11:09:16Z
dc.date.available2019-11-27T11:09:16Z
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/61102
dc.description.abstractمقدمه: راکتوپامین یک ترکیب دارویی از دسته ی β آگونیستها می باشد. آگونیستهای گیرنده - - های β غالبا به عنوان عامل پیشگیری و درمان آسم و تنگی نفس ناشی از ورزش بکار میروند. همچنین بخاطر آثار آنابولیکی خود میتوانند منجر به افزایش تودهی ماهیچهی اسکلتی گشته و زمینهی سوء استفاده از این ترکیبات را فراهم آورند. هدف: در این کار پژوهشی، یک آپتاحسگر مبتنی بر تقویت چندگانه سیگنال به کمک چند لایه نانو کامپوزیت برای شناسایی راکتوپامین طراحی گردید. مواد و روش ها: پلیمری از نقاط کوانتومی گرافنی و نقاط کوانتومی گرافنی عامل دار شده با کیتوسان بر روی سطح الکترود کربن شیشهای لایه نشانی شد. پس از فعالسازی سطح الکترود، نانو ذرات طلا روی سطح الکترود ترسیب میشوند. در ادامه آپتامر به عنوان عامل تشخیصی روی سطح الکترود کربن شیشهای اصلاح شده تثبیت گردید و پس از بلوکه کردن جایگاههای پوشیده نشدهی سطح الکترود، آپتاحسگر طراحی شده جهت تشخیص و تعیین مقدار راکتوپامین در نمونه- های استاندارد و همچنین پلاسمای انسانی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه: تحت شرایط بهینه، آپتاحسگر طراحی شده توانایی تعیین مقدار داروی راکتوپامین در محدودهی خطی 0044 / 0 فمتومولار تا 5 / 19 میکرومولار را دارد. بحث: آپتاحسگر حساسی برای تعیین مقدار راکتوپامین در نمونههای استاندارد و هم چنین پلاسمای انسانی طراحی و ساخته شد. با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این آپتاحسگر مثل تثبیت پایدار آپتامر روی نوع جدیدی از بستر )نقاط کوانتومی گرافنی عامل دار شده با کیتوسان/ 2 نانو ذرات طلا(، قابلیت تشخیص مقادیر بسیار کم دارو در حد فمتومولار می توان حسگر تهیه شده را در مدلهای بالینی مورد استفاده قرار داد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازیen_US
dc.subjectنانو ذرات طلاen_US
dc.subjectنقاط کوانتومی گرافنی عامل دار شده با کیتوسانen_US
dc.subjectنقاط کوانتومی گرافنیen_US
dc.subjectآپتاحسگرen_US
dc.subjectراکتوپامینen_US
dc.titleتهیه آپتا حسگر الکتروشیمیایی جهت شناسایی راکتوپامینen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorابوالقاسم, جویبان
dc.contributor.supervisorحسن زاده, محمد
dc.identifier.callno19en_US
dc.description.disciplineشیمی داروییen_US
dc.description.degreeکارشناسی ارشدen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record